UZ SVJETSKI DAN PTICA SELICA 10.SVIBNJA

 

 

ATRAKTIVNA TURISTIČKA PONUDA U ČAZMANSKOME KRAJU

                          PTICE U SIŠČANIMA

Ribnjaci Siščani prostru se oko 5 kilometara duž rijeke i šumskog kompleksa Česma, na više od 600ha. Ribnjaci koji su u funkciji intenzivne proizvodnje slatkovodne ribe predstavljaju važno stanište i odmorište za stotinjak vrsta ptica, jer su izdašan izvor hrane u obliku ribe, vodozemaca, kukaca i bujne vodene vegetacije.

Približavanjem zime, brojne vrste ptica odlaze u smjeru juga, dok na oslobođeni prostor koji ostaje iza njih dolaze zimovalice sa sjevera Europe. Velike vodene površine sporije se zamrzavaju od okolnih manjih voda, što ove ribnjake pretvara u veliko utočište ptica vezanih za vodena staništa.

Dolaskom u zimski crno-bijeli svijet snježnih šuma koje se reflektiraju na djelomično zamrznutim vodenim površinama dalekozorima možete promatrati stotine sivih čaplji Ardea cinerea i zimskih pridošlica velikih bijelih čaplji Ardea alba koje mirovanjem uz obale štede energiju. Za to vrijeme na otvorenim vodama plivaju brojne patkarice u potrazi za biljnom hranom i mekušcima koji se skrivaju na dnu: crvenokljuni labudovi Cygnus olor, divlje patke Anas platyrhynchos i crne liske Fulica atra. Na nebu iznad njih primijetiti će te najveće ptice u Hrvatskoj, ugrožene orlove štekavce Haliaeetus albicilla koji se prehranjuju ribom, a istovremeno se nadmeću za gnijezdeći teritorij u neposrednim stoljetnim šumama. Pored njih nebom patroliraju gavrani Corvus corax u potrazi za manje sretnim stanovnicima ovog raznolikog staništa, škanjci Buteo buteo u potrazi za glodavcima na okolnim poljima, možda uočite kobca Accipiter nisus u potjeri za manjim pticama. Posjetitelji oštrijeg sluha prije će čuti nego vidjeti bubnjanje velikog djetlića Dendrocopos major, smijeh sive žune Picus canus ili pjev češljugara Carduelis carduelis, vrabaca Passer montanus, velikih sjenica Parus major, crvendaća Erithacus rubecula, palčića Troglodytes troglodytes i mnogih drugih. Pored ptičjeg svijeta nezapaženi ne mogu proći brojni tragovi vidre i dabra.

Za više informacija vezanih za termine posjećivanja ovog područja unutar nacionalne ekološke mreže Natura 2000, možete se obratiti upravi Ribnjaka 1961 d.o.o. u Siščanima (www.ribnjaksiscani.com), na telefone 043/776-208 ili 098/835-934.

                                                                              
                              Hrvatsko Društvo za zaštitu ptica i prirode
                                      Podpredsjednik Darko Podravec