Štovani,

Udruga vinogradara i vinara „Čazma“ s velikim zadovoljstvom Vam upućuje
POZIV
za sudjelovanje na 4. međunarodnoj izložbi vina
„ČAZMANSKI VINOKAP“

Izložba vina će se održati 21. ožujka 2015. godine (subota) u motelu Ana u Čazmi s otvorenjem u
15,00 sati. Molimo da uzorke za ocjenjivanje i izložbu dostavite u Čazmu, u motel Ana, 1. ožujka (nedjelja) u vrijeme od 10,00 do 20,00 sati.

Po uzorku je za bijela vina potrebno dostaviti 4 boce zapremine 1 ili 0,75 l, za crvena vina 3 boce
zapremine 1 ili 0,75 l i za predikatna, specijalna i voćna vina 2 boce od 0,2 do 0,75 l.
Rakije i likeri se također ocjenjuju i za njih je potrebno dostaviti 2 boce od po 0,5 l.

Uz uzorke je potrebno ispuniti prijavni list koji se nalazi u prilogu i na adresi www.vinari-cazma.hr.
Kotizacija je 50,00 kn po uzorku uz moguću uplatu i virmanom na račun Udruge broj

IBAN: HR5223900011100278762,

poziv na broj: OIB uplatitelja,

svrha doznake: kotizacija za izložbu,

primatelj: UVV Čazma (kopiju virmana molimo predati s uzorkom).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na dolje navedenim adresama.

Pozivnica

Radujemo se Vašem dolasku,
Organizacijski odbor

UVV „Čazma“, Kralja Tomislava 13, predsjednik 099 515 68 10, dopredsjednik 098 160 08 15, tajnik 098 218 111,
e-mail: cazmanski.vinokap@gmail.com
Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, tel: +385 (043) 771 -052, fax: (043) 771-056, e-mail: cazma@bj.t-com.hr,
TZ Moslavina-Čazma, Braće Radića 2, tel: +385 (043) 772-086, e-mail: tzc@email.t-com.hr